นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

tor1.jpg (0)

File Address:
หน้าจอ-ข้อความเกิน2000ตัวอักษร more »
Tag: ข้อความเกิน2000ตัวอักษร
By Support จ๋า...   PermaLink
created: 03 January 2020 11:29   Modified: 03 January 2020 11:29 [ Report Abuse ]

logo5s62.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บิ๊กคลีนนิ่งกองกลางต้อนรับปีใหม่2563 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิ๊กคลีนนิ่งกองกลางต้อนรับปีใหม่2563
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ธันวาคม 2562 09:46   แก้ไข: 24 ธันวาคม 2562 09:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bigcleaning20dec2019_11.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บิ๊กคลีนนิ่งกองกลางต้อนรับปีใหม่2563 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิ๊กคลีนนิ่งกองกลางต้อนรับปีใหม่2563
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ธันวาคม 2562 09:42   แก้ไข: 24 ธันวาคม 2562 09:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bigcleaning20dec2019_10.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บิ๊กคลีนนิ่งกองกลางต้อนรับปีใหม่2563 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิ๊กคลีนนิ่งกองกลางต้อนรับปีใหม่2563
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ธันวาคม 2562 09:41   แก้ไข: 24 ธันวาคม 2562 09:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bigcleaning20dec2019_9.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บิ๊กคลีนนิ่งกองกลางต้อนรับปีใหม่2563 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิ๊กคลีนนิ่งกองกลางต้อนรับปีใหม่2563
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ธันวาคม 2562 09:41   แก้ไข: 24 ธันวาคม 2562 09:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bigcleaning20dec2019_8.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บิ๊กคลีนนิ่งกองกลางต้อนรับปีใหม่2563 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิ๊กคลีนนิ่งกองกลางต้อนรับปีใหม่2563
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ธันวาคม 2562 09:41   แก้ไข: 24 ธันวาคม 2562 09:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bigcleaning20dec2019_7.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บิ๊กคลีนนิ่งกองกลางต้อนรับปีใหม่2563 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิ๊กคลีนนิ่งกองกลางต้อนรับปีใหม่2563
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ธันวาคม 2562 09:40   แก้ไข: 24 ธันวาคม 2562 09:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bigcleaning20dec2019_5.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
บิ๊กคลีนนิ่งกองกลางต้อนรับปีใหม่2563 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิ๊กคลีนนิ่งกองกลางต้อนรับปีใหม่2563
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ธันวาคม 2562 09:40   แก้ไข: 24 ธันวาคม 2562 09:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

bigcleaning20dec2019_4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ิบิ๊กคลีนนิ่งต้อนรับปีใหม่ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): บิ๊กคลีนนิ่งต้อนรับปีใหม่
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 ธันวาคม 2562 09:39   แก้ไข: 24 ธันวาคม 2562 09:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

working_holiday2019.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ม.อ.หนุนกิจกรรมนักศึกษา มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): กิจกรรมนักศึกษา  จิตอาสา
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 06 ธันวาคม 2562 14:40   แก้ไข: 06 ธันวาคม 2562 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]