นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

LOyalty24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Loyalty มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Loyalty
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:18   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Change24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Change มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): change
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:17   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Circle24Aug19.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Circle มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): Circle
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 24 สิงหาคม 2562 17:16   แก้ไข: 24 สิงหาคม 2562 17:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

aunilo8.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
strategic planning มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): AUNILO  planning
โดย panyarak   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 สิงหาคม 2562 22:37   แก้ไข: 22 สิงหาคม 2562 22:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

capture-20190815-182426.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
capture-20190815-182426.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 สิงหาคม 2562 18:32   แก้ไข: 15 สิงหาคม 2562 18:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

capture-20190815-182426.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
capture-20190815-182426.png มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย Our Shangri-La   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 สิงหาคม 2562 18:30   แก้ไข: 15 สิงหาคม 2562 18:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

5g_engineer2019_5.jpg (0)

File Address:
วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ทดสอบระบบ5G more »
Tag: ทดสอบระบบ5G
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 15 August 2019 15:42   Modified: 15 August 2019 15:42 [ Report Abuse ]

5g_engineer2019_4.jpg (0)

File Address:
วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ทดสอบระบบ5G more »
Tag: ทดสอบระบบ5G
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 15 August 2019 15:41   Modified: 15 August 2019 15:41 [ Report Abuse ]

5g_engineer2019_3.jpg (0)

File Address:
วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ทดสอบระบบ5G more »
Tag: ทดสอบระบบ5G
By ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   PermaLink
created: 15 August 2019 15:41   Modified: 15 August 2019 15:41 [ Report Abuse ]

5g_engineer2019_2.jpg (0)

File Address:
วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.ทดสอบระบบ5G more »