นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

sb.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ผอ.สมศักดิ์ กับแตงกวาจากแปลงผักลอยน้ำ มีต่อ »

themeking9pink-icon.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Theme King9 (PINK) มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme  king  pink
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 10:24   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

icon-themeking9-pink.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Theme King9 (Pink) มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): theme  king  pink
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 10:22   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

headblogking9.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ทรงพระเจริญ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ทรงพระเจริญ
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:50   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

100_1902.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ตักบาตร มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:27   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pink3_ptom.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พื้นหลังสีชมพูแบบที่ 3 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): background  pink
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:16   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pink2_ptom.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พื้นหลังสีชมพูแบบที่ 2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): background  pink
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:16   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

pink1_ptom.gif (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
พื้นหลังสีชมพู แบบที่1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): background  pink
โดย พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:15   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

100_2138.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ในร้าน...all about coffee มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:11   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

100_2137.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
all about coffee ร้านเปิด มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ปาย  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2550 09:10   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 14:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]