นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ที่ได้รับความเห็นล่าสุด

name10-11.xlsx (1)

File Address:
name more »
Tag: ืname
By เมตตา   PermaLink
created: 27 September 2016 09:12   Modified: 27 September 2016 09:13 [ Report Abuse ]

Euro.jpg (1)

File Address:
Euro more »
Tag: คณะทรัพยากรธรรมชาติ
By kanjana   PermaLink
created: 21 June 2016 12:00   Modified: 21 June 2016 12:01 [ Report Abuse ]

6Mount0.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
6Mount0.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 กันยายน 2558 11:24   แก้ไข: 10 กันยายน 2558 11:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

scan0007.1.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
รศ.ขวัญจิตร สันติประชา มีต่อ »

PipetLite_PipetLiteXLS.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
pipette มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย Wawa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 22 เมษายน 2558 10:34   แก้ไข: 22 เมษายน 2558 10:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

baby02.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
baby02.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 11 มีนาคม 2558 21:23   แก้ไข: 11 มีนาคม 2558 21:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

baby06.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
baby06.jpg มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): uncategorized
โดย ใยมะพร้าวน้องใยไหม   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 11 มีนาคม 2558 21:24   แก้ไข: 11 มีนาคม 2558 21:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

kid.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ลูกหลานชาวแชร์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ใยไหม
โดย รัตติยา เขียวแป้น   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 02 มีนาคม 2558 16:03   แก้ไข: 02 มีนาคม 2558 16:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

14015804.jpg (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
14015804 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ  สกนธ์ รัตนโกศล
โดย สกนธ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 มกราคม 2558 11:04   แก้ไข: 14 มกราคม 2558 11:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Eng11.PNG (1)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
English writing มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): English writing
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 27 ตุลาคม 2557 14:52   แก้ไข: 27 ตุลาคม 2557 15:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]