นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Life13Feb18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ชีวิต มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ชีวิต
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 กุมภาพันธ์ 2561 18:08   แก้ไข: 16 กุมภาพันธ์ 2561 18:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

waraporn_chawapong3.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วราภรณ์ ชวพงษ์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วราภรณ์ ชวพงษ์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 กุมภาพันธ์ 2561 17:35   แก้ไข: 15 กุมภาพันธ์ 2561 17:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

waraporn_chawapong1.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วราภรณ์ ชวพงษ์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วราภรณ์ ชวพงษ์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 กุมภาพันธ์ 2561 17:30   แก้ไข: 15 กุมภาพันธ์ 2561 17:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

rallytosatoon.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
แรลลี่สามัคคี มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วราภรณ์ ชวพงษ์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 กุมภาพันธ์ 2561 17:25   แก้ไข: 15 กุมภาพันธ์ 2561 17:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

waraporn_chawapong.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วราภรณ์ ชวพงษ์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วราภรณ์ ชวพงษ์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 กุมภาพันธ์ 2561 17:24   แก้ไข: 15 กุมภาพันธ์ 2561 17:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

committee.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
คณะกรรมการสนอ.สัมพันธ์ มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วราภรณ์ ชวพงษ์  คณะกรรมกรรมการสนอ.สัมพันธ์
โดย ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 กุมภาพันธ์ 2561 17:24   แก้ไข: 15 กุมภาพันธ์ 2561 17:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Discipline13Feb18.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
วินัย มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): วินัย
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 กุมภาพันธ์ 2561 15:20   แก้ไข: 15 กุมภาพันธ์ 2561 15:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ToList-8.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ToList-8 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ToList
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2561 14:38   แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2561 14:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ToList-7.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ToList-7 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ToList
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2561 14:38   แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2561 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ToList-6.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ToList-6 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ToList
โดย Wilailuk Chaisan   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2561 14:38   แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2561 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]