นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Truth24Jun19.PNG (0)

File Address:
Truth more »
Tag: truth
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 24 June 2019 23:31   Modified: 24 June 2019 23:31 [ Report Abuse ]

Stay24Jun19.PNG (0)

File Address:
Stay more »
Tag: stay
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 24 June 2019 23:30   Modified: 24 June 2019 23:31 [ Report Abuse ]

Special24Jun19.PNG (0)

File Address:
Special more »
Tag: Special
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 24 June 2019 23:30   Modified: 24 June 2019 23:30 [ Report Abuse ]

Peace24Jun19.PNG (0)

File Address:
Peace more »
Tag: peace
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 24 June 2019 23:29   Modified: 24 June 2019 23:30 [ Report Abuse ]

Love24Jun19.PNG (0)

File Address:
Love more »
Tag: love
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 24 June 2019 23:29   Modified: 24 June 2019 23:29 [ Report Abuse ]

Life24Jun19.PNG (0)

File Address:
Life more »
Tag: life
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 24 June 2019 23:28   Modified: 24 June 2019 23:29 [ Report Abuse ]

Say24Jun19.PNG (0)

File Address:
Say more »
Tag: Say
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 24 June 2019 23:28   Modified: 24 June 2019 23:28 [ Report Abuse ]

Goal24Jun19.PNG (0)

File Address:
Goal more »
Tag: Goal
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 24 June 2019 23:27   Modified: 24 June 2019 23:27 [ Report Abuse ]

Judge24Jun19.PNG (0)

File Address:
Judge more »
Tag: judge
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 24 June 2019 23:27   Modified: 24 June 2019 23:27 [ Report Abuse ]

Character24Jun19.PNG (0)

File Address:
Character more »
Tag: character
By โอ๋-อโณ   PermaLink
created: 24 June 2019 23:26   Modified: 24 June 2019 23:26 [ Report Abuse ]