นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Luck19AUg17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
luck มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): luck
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 19 สิงหาคม 2560 17:02   แก้ไข: 19 สิงหาคม 2560 17:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

MARCH2.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
March2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ดำขำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 สิงหาคม 2560 19:58   แก้ไข: 18 สิงหาคม 2560 19:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

MARCH.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
March มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ดำขำ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 สิงหาคม 2560 19:55   แก้ไข: 18 สิงหาคม 2560 19:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Happiness6Aug17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ความสุข มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ความสุข
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 สิงหาคม 2560 14:57   แก้ไข: 18 สิงหาคม 2560 14:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

5s._2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สะดวก มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย DaDa   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 18 สิงหาคม 2560 10:58   แก้ไข: 18 สิงหาคม 2560 10:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Artist6Aug17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
artist มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): artist
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 สิงหาคม 2560 18:37   แก้ไข: 17 สิงหาคม 2560 18:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Aug_18.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
GE มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): google earth
โดย Smarn   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 สิงหาคม 2560 12:38   แก้ไข: 17 สิงหาคม 2560 12:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Done6Aug17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
done มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): done
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 16 สิงหาคม 2560 13:54   แก้ไข: 16 สิงหาคม 2560 13:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Journey6Aug17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
journey มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): journey
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 สิงหาคม 2560 21:22   แก้ไข: 14 สิงหาคม 2560 21:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

140860humi4.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
ความชื้นในห้องเครื่องมือ มีต่อ »