นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

19126047_1369077169813633_1259340170_o.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หมอน มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาตร์
โดย โอมเพี้ยง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 มิถุนายน 2560 10:33   แก้ไข: 23 มิถุนายน 2560 10:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

19204719_1370790982975585_1955906216_o.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หมอน1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาตร์
โดย โอมเพี้ยง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 มิถุนายน 2560 10:32   แก้ไข: 23 มิถุนายน 2560 10:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

19349441_1372742396113777_1922114429_o.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หมอน9 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาตร์
โดย โอมเพี้ยง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 มิถุนายน 2560 10:31   แก้ไข: 23 มิถุนายน 2560 10:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

120660-2.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
่june2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย **ซูซี่**   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 มิถุนายน 2560 10:31   แก้ไข: 23 มิถุนายน 2560 10:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

19179686_1369077179813632_1808150081_o.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หมอน8 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาตร์
โดย โอมเพี้ยง   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 มิถุนายน 2560 10:23   แก้ไข: 23 มิถุนายน 2560 10:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_1888.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หมอน7 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาตร์
โดย มินเนี่ยน ^o^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 มิถุนายน 2560 09:41   แก้ไข: 23 มิถุนายน 2560 09:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

IMG_1945.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
agiing มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาตร์
โดย มินเนี่ยน ^o^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 มิถุนายน 2560 09:41   แก้ไข: 23 มิถุนายน 2560 09:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

19449484_1378150035573013_172010006_o33.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หมอน3 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาตร์
โดย มินเนี่ยน ^o^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 มิถุนายน 2560 09:34   แก้ไข: 23 มิถุนายน 2560 09:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

19125589_1369077176480299_1193195880_o.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หมอน2 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาตร์
โดย มินเนี่ยน ^o^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 มิถุนายน 2560 09:31   แก้ไข: 23 มิถุนายน 2560 09:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

19212622_1370790919642258_610889594_o.jpg (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
หมอน1 มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาตร์
โดย มินเนี่ยน ^o^   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 23 มิถุนายน 2560 09:31   แก้ไข: 23 มิถุนายน 2560 09:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]