นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

051260sigga9.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สิงคโปร์ มีต่อ »

051260sigga8.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สิงคโปร์ มีต่อ »

051260sigga7.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สิงคโปร์ มีต่อ »

051260sigga5.JPG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
สิงคโปร์ มีต่อ »