นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

Stay11Oct17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
stay มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): stay
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 17 ตุลาคม 2560 14:22   แก้ไข: 17 ตุลาคม 2560 14:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Balance11Oct17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
balance มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): balance
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 15 ตุลาคม 2560 17:24   แก้ไข: 15 ตุลาคม 2560 17:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Rain11Oct17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
rain มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): rain
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 14 ตุลาคม 2560 12:25   แก้ไข: 14 ตุลาคม 2560 12:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Strength11Oct17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
strength มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): strength
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 13 ตุลาคม 2560 11:26   แก้ไข: 13 ตุลาคม 2560 11:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Proud11Oct17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
proud มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): proud
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 12 ตุลาคม 2560 14:23   แก้ไข: 12 ตุลาคม 2560 14:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Done11Oct17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Done มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): done
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 11 ตุลาคม 2560 16:42   แก้ไข: 11 ตุลาคม 2560 16:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

Life28Sep17.PNG (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
Life มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): life
โดย โอ๋-อโณ   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 10 ตุลาคม 2560 19:55   แก้ไข: 10 ตุลาคม 2560 19:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

20171009_093811.png (0)

ลิงก์ของตัวไฟล์:
BRI มีต่อ »
คำสำคัญ (keywords): BRI
โดย Wullop Santipracha   ลิงก์ถาวร
สร้าง: 09 ตุลาคม 2560 09:47   แก้ไข: 09 ตุลาคม 2560 09:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

P_20171008_110613.jpg (0)

File Address:
613 more »
Tag: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By คิดบวก   PermaLink
created: 08 October 2017 19:55   Modified: 08 October 2017 19:55 [ Report Abuse ]

P_20171008_110522_1.jpg (0)

File Address:
5221 more »
Tag: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
By คิดบวก   PermaLink
created: 08 October 2017 19:55   Modified: 08 October 2017 19:55 [ Report Abuse ]